שליחים, מבשרים וסיפורי שליחות

מבנה החזרה ושימושיו העיקריים שליחים , מבשרים וסיפורי שליחות השימוש במבנה החזרה רווח בסיפורי המקרא במירה כזאת , שכל הבא לעיין בתופעות עיצוב האופייניות לסיפור המקראי אינו יכול שלא לבדוק את גילוייו ואת היבטיו השונים . היחס העקרוני למבנה החזרה מוצא את ביטויו בשתי גישות מנוגדות . האחת נוטה לראות בה אמצעי מכוון שנוקטים המחברים לשם חידוד מסרים . לפי גישה זו עלינו להבחין בהבדלים דקים בין חלקי הסיפור החוזרים על עצמם וללמוד מתוכם על מסריו הייחודיים של הסיפור . הגיבור המשנה פרטים ממה ששמע וראה , והשליח הסוטה בדברי שליחותו ממה שהושם בפיו , חושפים בפנינו בעת ובעונה אחת הן את אופיים שלהם והן את דקויות משמעויותיה של העלילה . הגישה השניה רואה את מבנה החזרה בעיקר כהמשכה הישיר של המסורת הרווחת בספרויות המזרח הקדמון , המרבות להשתמש בו . הטוענים לגישה זו גורסים שהסיפורת המקראית הנהיגה גיוון מסוים במבנה החזרה , בעור שבספרות המזרח הקדום החזרה היא נוקשה , אלא שאין ליחס לסטיות שבחזרה משמעויות יתרות . על קדמותה של המחלוקת בנושא זה ניתן ללמוד מן המחלוקת בין ר' עקיבא לר' ישמעאל על דבר הכתוב " הכרת תכרת הנפש ההיא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד