המעתק במרחב

המלא של אחת הדמויות בתוספת ייחוסה , כמו במקרה של רבקה בסיפור העבד , משמש הדבר כתכסיס הנקוט בידי המחבר כדי להשתהות ולהפנות את תשומת הלב אל משמעותה הדרמאטית של הופעת הדמות . הוא הדין במגוון התארים המתחלפים במהלך סיפור אחד . מגוון זה מסייע למחבר כתחליף לתיאור מצב , ולהבחנה בגווני הסיטואציה השונים . מאחר שהתואר המשתנה מרמז על האופן שבו נתפס אחד המשתתפים או שניהם בשלביה השונים של הסצינה , נחסך מן המחבר הצורך לסטות מן העיקר , והוא יכול להוביל את העלילה ביתר קלות אל עבר לקחיו ומשמעויותיו העיקריים של הסיפור . המעתק במרחב כיוון שהלקח החינוכי הוא בראש מעייניהם של מחברי הסיפורים המקראיים , מצאו הללו את עצמם מול קושי ניכר בכל הכרוך בהמחשת מימדי הזמן והמרחב . מספר שמגמתו החינוכית היא מקור הדחף העיקרי שלו לספר סיפור , אינו יכול להתמסר לתיאורים מפורטים של מציאות פרטית , משום שבזה הוא מסתכן בהסחת דעתו של קהלו מן הלקח העל - זמני של סיפורו . אל זאת יש להוסיף את היחס הנזיל כלפי זמן ומרחב בתקופה העתיקה , יחס המתבטא גם בלשון עצמה : זו מכילה מלים לא מעטות מתחום הזמן והמרחב , האומרות דבר והיפוכו 38. היבטים ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד