פרק ראשון: סיפורים ההולכים ונעשים מורכבים

פרק ראשון סיפורים ההולכים ונעשים מורכבים " ויוא אליו ה'" , פותח הסיפור ואומר ( בר' יח , א ) . מי שמצוי בסיפורי המקרא אינו רואה כל קושי בפתיחה כזאת . גם בלא שיתן דעתו על כך שמתחילה כאן פרשה חדשה , וגם אם יתעלם מן החלוקה לפרקים , יבין שלפניו פתיחתו של סיפור חדש . מחרוזת סיפורי אברהם פותחת ב"ויאמר ה' אל אברם " ( בר' יב , א ) . אם כך , גם בלא נוסחת פתיחה מתברר מתוך הכתוב שלפנינו סיפור חדש או אפיזודה חדשה . אדרבא , במקומות שאנו מוצאים נוסחאות פתיחה , כגון " ויהי היום"( שמ"א יד , א ; מל"ב ד , ח ) או " ויהי אחר הדברים האלה " ( בר' טו , א ; כב , א ) יש לנוסחה תפקיד כפול והיא משמשת בעת ובעונה אחת גם כפתיחה וגם כקישור אל האפיזודה שקדמה לה 1. אמנם רק בפסוק ו , לאחר שכבר ביצע כמה וכמה פעולות , מוזכר אברהם בשמו . אבל הפתיחה הדינאמית , המתחילה בפעולה , מכניסה אותנו במהירות למהלך הסיפור , ללא כל צורך להתעכב על פרטי מידע 2. עד שמופיע שם הגיבור ועד שמתבהרות המסיבות , כבר מוצאים אנו את עצמנו בתוך מהלכה של העלילה , וזו , לכאורה , פשוטה ומובנת : אברהם זוכה לביקור אלהי . בביקור זה הוא מתבשר על מועד הולדת ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד