חזרות אחרות

אל המלך הוא משנה מעט את סדר הדברים , לצורך ריטורי . אבל בשתי הסצינות בהן הוא נפגש עם שליחי המלך מוריד אליהו אש מן השמים . אין הוא מתפלל לאלהים . האש מהווה הוכחה לעצם היותו איש האלהים : " אם איש האלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך". ההגנה האלהית נתונה אפוא לאיש האלהים והוא חופשי להשתמש בה לא רק להבטחת שליחותו , אלא לבטחונו שלו . חזרות אחרות במקרא מצויים סיפורים ששלבים מסוימים בעלילתם נפרשים בעזרת מבנה החזרה , אבל , שלא כמו בדוגמאות הקודמות , אין הם עוסקים בגלגולה של שליחות . כמו בסיפורים שהובאו לעיל , כך גם אלה , ברובם מתגלים שינויים וסטיות בשלבי החזרה השונים . מעטים מאוד המקרים שבהם היא מדויקת , והסטיות המעטות אינן משמעותיות . הדוגמה המובהקת היא סיפור עלייתו של אליהו השמימה , מל"ב ב , א - יח . הסיפור מחולק לשני חלקים . ההתרחשות העיקרית נפרשת בחלק השני , לאחר שאליהו ואלישע עוברים את הירדן בחרבה ואליהו עולה השמימה . בחלק הראשון חוזרת אותה התרחשות בשלושה שלבים , בררכם של השניים אל היררן . השלב הראשון מתרחש בדרך מן הגלגל לבית אל , השני בדרך מבית אל ליריחו , והשלישי בדרך מיריחו ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד