התוכן

שמאי גלנדר אמנות ורעיון בסיפורת המקראית ספריית " הילל בל חיים", ספרי יסוד במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי"ד , חבר קיבוץ בית - אורן עורך הספרייה : מאיר איילי  אל הספר
הקיבוץ המאוחד