התוכן

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 7 פרק ראשון : סיפורים ההולכים ונעשים מורכבים 20 פוק שני : העלילה 37 העלילה והקונפליקט שביסודה 37 אמצעי עזר : מלים מנחות וביטויי מפתח 44 פורמולות כתחליף לתיאורי מצב 48 השימוש בשמות ובתארים 52 המעתק במרחב 55 פרק שלישי : גיבורים ורצף במחזורי סיפורים 61 מרק רביעי : הטכסט וזרימתך 73 מרק חמישי : מבנה החזרה ושימושיו העיקריים 95 שליחים , מבשרים וסיפורי שליחות 95 סיפורי שליחות או בשורה ללא פירוט חוזר 114 חזרות אחרות 121 פרק שישי : מרטיבים , תבניות וסצינות דפוס 132 סיכום 146 רשימת קיצורים 150 ביבליוגרפיה 151

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר