השכלה כללית ותשתית תרבות : אתגרים ויעדים בהכשרת אנשי חינוך והוראה

השכלה כללית ותשתית תרבות : אתגרים ויעדים בהכשרת אנשי חינוך והוראה

מחבר: נמרוד אלוני, אילנה אבישר, דורית הופ ואסתר יוגב
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2007
מילות מפתח: הכשרה מקצועית; מורים; שיטות הוראה; הכשרת עובדים; שיטת הוראה
הספר "השכלה כללית ותשתיות תרבות" מציג תכנית מקיפה, רעיונית ומעשית, לטיפוח אנשי חינוך ראויים לשמם בעידן שהאידיאלים המסורתיים של עולם הרוח, התרבות והחינוך איבדו מחיוניותם ומחשיבותם.
במוקד הספר עומד הצורך בחשיבה מחודשת על מיקומן ועל משקלן של ההשכלה הכללית ותשתיות התרבות בהכשרת אנשי חינוך והוראה. זאת לנוכח המציאות הפרדוקסלית, המאופיינת בהתפוצצות מידע, בגלובליזציה טכנולוגית-כלכלית ובדומיננטיות של תקשורת ההמונים מצד אחד, וברדידות תרבותית, בפשטנות מחשבתית, באינדיבידואליזם נהנתני ואגוצנטרי מצד אחר.
הפתרון המוצע בספר - הן בהגיונות התיאורטיים שבו והן בתכניות המעשיות - הוא הגדלת משקלן היחסי של ההשכלה הכללית ושל תשתיות התרבות במסגרת תכניות הלימודים להכשרת מורים. אנו סבורים שדווקא במציאות הגלובלית והפוסטומודרנית של ימינו דרושה גרסה חדשנית ועדכנית של חינוך קלסי.
נדרשת תכנית להכשרת מורים אשר ממתנת את ההתמקדות בידע הדיסציפלינרי ובטכניקות ההוראה, ותחת זאת משקיעה יותר בטיפוח אדם משכיל וחושב, בעל רגישות ערכית, עושר תרבותי ואחריות אזרחית.
הספר מיועד בעיקר למסגרות להכשרת מורים, אבל גם לעוסקים בחינוך בכלל. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13