אוריינות אקדמית

במושג "אוריינות אקדמית" אנו מתכוונים על פי רוב למכלול כושרי החשיבה , הלשון , התרבות והתקשורת המאפשרים רכישת דעת , הרחבתה והצגתה על פי אמות-המידה המקובלות במוסדות להשכלה גבוהה . במערכת החינוך , מגן חובה ועד לסיום התיכון , יש לאוריינות האקדמית של המורים חשיבות מרכזית , וזאת משום שבתכניה ובדפוסיה היא נועדה לשמש דגם מופתי לחיקוי ולהפנמה בקרב התלמידים . במסגרות אלה יש לשים את הדגש , כמובן , פחות בצדדים הפורמליים-הטכניים של הכתיבה האקדמית ויותר ברוח האקדמית ובדפוסיה : סקרנות אינטלקטואלית וחתירה לאמת ; פתיחות דעת ורוחב דעת ; בחינה עצמאית וביקורתית של עמדות ומוסכמות ; חשיבה רציונלית-מדעית הנאמנה לכללי ההיגיון ולעובדות המציאות ; יישום הדעת במציאות היום-יומית באמצעות כושרי הבחנה , שיפוט ושיקול דעת ; יכולת לימוד עצמאית לשם הרחבת הדעת , הערכתה ועיבודה ; ויכולת הצגת רעיונות ועמדות כצורה בהירה , עניינית , סדורה ומנומקת - בכתב ובעל-פה .  אל הספר
מכון מופ"ת