קראו בכותר - השכלה כללית ותשתית תרבות : אתגרים ויעדים בהכשרת אנשי חינוך והוראה