כשהצבא החליף מדיו : פרקים בהתפתחות צה“ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות 1953-1949

כשהצבא החליף מדיו : פרקים בהתפתחות צה“ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות 1953-1949

מחבר: מרדכי בר-און
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: צה"ל; היסטוריה צבאית; צ. ה. ל.; צבא הגנה לישראל; ישראל - צבא; צהל; צה"ל; צבא ההגנה לישראל; צ.ה.ל.; הסטוריה צבאית; צבא - היסטוריה; צבא - הסטוריה
באביב ובקיץ תש"ט (1949) התפרקו רוב מסגרותיו של צבא מלחמת העצמאות ומרבית הלוחמים התפזרו לבתיהם. קומץ המפקדים שהמיר את שירות החובה בשירות של קבע, החל להקים מן השברים, צעד אחר צעד, את הצבא המתחדש. שבע שנים מאוחר יותר, בשדה הקרב של סיני, כבר היה צה"ל צבא מאומן ומצויד ובו כעשר חטיבות רגלים ושלוש חטיבות שריון. ספר זה מספר כיצד הצליחה קבוצה לא גדולה של קצינים להקים את צה"ל על רגליו ולהציב את המסגרות, השיטות ותורת הלחימה, ששימשו תשתית איתנה לעשורים הבאים. בין השנים 1953-1949 העסיקו את צה"ל נושאים רבים ומגוונים כגון: עיצוב סופי של קווי שביתת הנשק, המלחמה בהסתננות האלימה, ארגון המילואים, הקמת החילות וגיבוש תורת הביטחון הלאומי. בכל הנושאים הללו ובאחרים עוסק הספר בהרחבה. הוא מסתמך בעיקר על אלפי תעודות האצורות בארכיון צה"ל המעידות על פעילות נרחבת שהתרחשה בצה"ל באותן שנים. אל הספר
נושא/נושאים: , ביטחון וכלכלה
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14