הראיות בדיני התלמוד

הראיות בדיני התלמוד

מחבר: שלום אלבק
שנת ההוצאה: תשמ"ז - 1987
מילות מפתח: תקופת המשנה והתלמוד; דיני קניין (הלכה); מחשבת ההלכה; פרשנות התלמוד; תלמוד; משנה; דיני קנין (הלכה); דיני קניין בהלכה; דין קניין (הלכה); דיני קניין (משפט עברי); דיני רכוש (הלכה); פילוסופיה הילכתית
הספר מבאר את העקרונות עליהם מיוסדים פרטי דיני הראיות בתלמוד, את טעמי ההלכות בשטח רחב זה ואת מקומן של הלכות אלה במציאות. מהמחקר עולים דיני הראיות כמערכת אחידה ותואמת וכשיטה שלמה והגיונית. העניינים הנידונים בספר כוללים, בין השאר, דיני עדים ועדויות; טענות בעלי הדין; ראיות נסיבתיות; דיני שבועות ודיני שטרות; דרך איבחונם של דיני הראיות בתוך שאר דיני התלמוד , וכיוצא באלה.
ספר זה מצטרף לספריו האחרים של המחבר בתחום המשפט התלמודי, להסברת שיטת משפט זו, עקרונותיה וטעמיה, ומביא לכלל תמונה בהירה ואחידה של כל פרטי ההלכות והדיונים המשפטיים הפזורים ברחבי הספרות התלמודית ללא קשר ביניהם.
הספר חשוב לכל הרוצה להבין את תוכנה של הספרות התלמודית ואת רעיונותיה. אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  13