עיונים בהיסטוריה חברתית של ישראל

עיונים בהיסטוריה חברתית של ישראל

מחבר: משה ליסק
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2009
מילות מפתח: עלייה שנייה; עולים; עליית שנות ה- 90; עליה; עלייה; עלייה 2; מושבות ראשונות; מושבות רשונות; ראשונות; רשונות; מושבות; עליה שניה; עליית יהודי ברית המועצות; עליית יהודי ברה"מ; עליית יהודי בריה"מ; עליית יהודי חבר המדינות; עולים מחבר המדינות; עולים מרוסיה; עולים מברית המועצות; עולים מבריה"מ; עולים מברה"מ; עליית יהודי רוסיה; עליית שנות ה-90; עליית שנות 90; עליית שנות התשעים
באסופת מאמרים זו הובאו פרקים נבחרים בהיסטוריה החברתית של ישראל: קולטים ועולים בשנות החמישים והתשעים; הבעיה העדתית; הממד הפוליטי של החיים הציבוריים ויחסי חברה-צבא.
על ארבעה נושאי יסוד אלה נוספו הפרק הפותח את האסופה, העוסק ביישוב היהודי בתקופת המנדט; והפרק החותם את האסופה, שעניינו בסוציולוגיה בת-זמננו כמו שהיא משתקפת בפולמוס באקדמיה הישראלית.
במאמרי הפרק הפותח נבחן השיח האידאולוגי והפוליטי הסוער שהיה בין תנועת העבודה לחוגים 'האזרחיים' בתקופת היישוב.
בפרקים הנדרשים לשאלות הקליטה של העולים ולסוגיית העדתיות בישראל בתקופת המדינה, נכללו מאמרים על המהפכה הדמוגרפית-חברתית בשנות החמישים; על השתלבות העולים במערכת הפוליטית וצמיחתה של תרבות פוליטית חדשה, וכן על התגבשותה החברתית והתרבותית של הקהילה הרוסית בישראל.
בפרק העוסק בהיבטים הפוליטיים של החיים הציבוריים ימצא הקורא מאמרים על מוקדי הקונפליקט בחברה הישראלית, וכן על שקיעת המפלגות ופריחתה של הסקטוריאליות.
בפרק שיוחד ליחסי צבא-חברה בישראל נידונים הפלמ"ח והפלמ"חיות בדורם ובפרספקטיבה היסטורית מזה, והאתוס הביטחוני והמיתוס של ישראל כחברה מיליטריסטית מזה. אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11