שמות חיים: בעלי–חיים מקומות ואנשים

שמות חיים: בעלי–חיים מקומות ואנשים

מחבר: דוד טלשיר
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: שפה ארמית; שפה עברית; שמות גיאוגרפיים; שמות; שמות בעלי חיים; שפות; ארמית; לשונות; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות; שמות גאוגרפיים; שמות יישובים; שמות ישובים; שם מקום; שמות מקומות; שם יישוב; שם ישוב
הספר הזה עוסק בשמות חיים תרתי משמע: הן שֵמות של בעלי־חיים הן שֵמות שהם חיים ונושמים. נקבצו בו מחקרים שמטרתם לבאר את שמותיהם העבריים והארמיים של בעלי-חיים: פרטים ממחלקות הדגים, הדו־חיים, הזוחלים, העופות והיונקים. יש בו דיונים בגיזרונם של השמות, דרכי זיהויָם של בעלי־החיים, גלגולי משמעיהם של השמות בעברית לתקופותיה, והתגבשותו של המינוח המדעי בעברית המתחדשת בהשפעת מחברי ספרי טבע והמילונאים בתקופת תחיית הלשון. השמות הנידונים ברובם שינו את משמעם במשך הדורות, ובימינו הם
שמות של בעלי־חיים שאינם בעלי החיים המקוריים. על אלה נוספו מחקרים על גלגולי שמות מקומות ועל הקשר שבין שמות אזורים גֵאוגרפיים לשמות רוחות השמים, ואף מחקרים על שמות פרטיים: גיזרונם, רקעם, ומה הם מלמדים על זמן חיבור הטקסטים שהם נזכרים בהם. אל הספר
נושא/נושאים: , בלשנות ושפות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ט  1  2  3