כנסת מחקרים : עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים - כרך א - אשכנז

כנסת מחקרים : עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים - כרך א - אשכנז

מחבר: ישראל משה תא-שמע
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2004
מילות מפתח: ימי הביניים; ספרות תורנית; כתבי יד (מקרא); סיפרות; ספרות; תורנית
כרך זה ראשון הוא בסדרה של ארבעה כרכים, שבהם כונס מבחר ממאמריו העבריים של הפרופ' תא-שמע בתולדות הספרות הרבנית בימי הביניים, בדפוס ובעולם כתבי-היד.
מאמרים אלה, ואחרים שלא כונסו כאן נתפרסמו במשך ארבעים שנה במיטב כתבי-העת המדעיים והבימות המחקריות בארץ ובחוץ-לארץ, וכאן נערכו מחדש, נוסף בהם חומר מקורות עדכני שנתגלה או נתברר, לאחר פרסומו הראשון, בצד דברי תשובה להשגות ולוויכוחים שפרסמו במשך השנים חברים למקצוע.
נופו טעויות, נוסף גם מנגנון ביבליוגרפי עשיר למחקרים החדשים, והספר צויד במפתחות להקל על הקורא למצוא דברי חפץ.
הכרך הראשון יוחד לאשכנז ולאגפיה, והכרך השני, יוחד לספרד ולבנותיה.
הכרכים האחרים יוחדו לאזורי איטליה, ביזנטיון ופרובאנס.
הסדרה מעמידה תשתית מחקרית מקיפה ועשירה לכל המתעניינים בתולדות הספרות הרבנית של ימי הביניים: חוקרים, סטודנטים, תלמידי חכמים, משכילים והמבקישם להתקרב אל "ארון הספרים היהודי". אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות הראשונים
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא