ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה 1900 - 1950

ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה 1900 - 1950

מחבר: מרדכי נאור ודן גלעדי
שנת ההוצאה: תש"ן, 1990
מילות מפתח: עליות לארץ-ישראל; העפלה; היסטוריה של מדינת ישראל. עשור ראשון; מלחמת השחרור; עליה; עלייה; עליות לארץ ישראל; ארץ-ישראל - עליות; ארץ ישראל - עליות; מעפילים; עלייה ב'; עליה ב'; עלייה בלתי לגלית; עליה בלתי לגלית; עליה בלתי-לגלית; עלייה בלתי-לגלית; עליה בלתי-חוקית; עליה בלתי חוקית; עלייה בלתי חוקית; עלייה בלתי-חוקית; עלייה ב; עליה ב; הסטוריה של מדינת ישראל. עשור ראשון; מלחמת העצמאות; מלחמת הקוממיות
"ארץ ישראל במאה העשרים -מישוב למדינה,1900 -1950" הוא ספר ראשון מסוגו הבא לעקוב אחר ההתפתחויות בחצי הראשון של המאה, ולנתחן מזוויות והיבטים שונים: פוליטיים, חברתיים, כלכליים, ביטחוניים, התיישבותיים ועוד. בחמישים שנה אלה שלטו בארץ שלושה ממשלים -טורקי, בריטי וישראלי; היו שתי מלחמות עולם שהארץ הייתה מעורבת בהן, מלחמה מקומית אחת ושורה של "מאורעות" ותקריות בין ערבים ויהודים. היישוב היהודי גדל מכ -50 אלף נפש למיליון והוקמה מדינת ישראל. סיפור התפתחות מישוב למדינה, מעניין לא רק מנקודת המבט הארץ ישראלית. זהו פרק מיוחד בקורותיו הארוכות של העם היהודי ובקורות המאה העשרים. רובו של הכרך מוקדש לישוב היהודי מאז 1900 ולמדינת ישראל בשתי שנותיה הראשונות. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, מדינת ישראל
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13