שוברים אי-שוויון : התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי

שוברים אי-שוויון : התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי

מחבר: טליה שטיינר
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2013
מילות מפתח: ערבים בישראל; שוויון הזדמנויות בעבודה; תעסוקה; ערביי ישראל; ערבים; המגזר הערבי בישראל; שיוויון; שוויון; הזדמנות שווה בתעסוקה; שויון הזדמנויות בעבודה; עבודה; עובדים; ביקוש לעובדים; דרישה לעובדים
מדוע אפליית ערבים בשוק התעסוקה בישראל היא תופעה שכיחה, למה המסגרת המשפטית הקיימת אינה נותנת לה מענה יעיל, ומה תפקידם של המעסיקים בקידום השוויון בתעסוקה?
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שהוקמה בישראל בשנת 2008 לטיפול בתופעת האפליה בתעסוקה, היא גוף שיכול, וצריך, לא רק להגביר את האכיפה, אלא גם לשנות שינוי מהותי את הטיפול באפליה הקיימת בישראל בתחום התעסוקה על בסיס לאום.
המפתח לשינוי הוא גיוס המעסיקים כשותפים פעילים בהובלת תהליכים פנימיים להסרת החסמים בפני שיתוף הערבים בשוק העבודה ולהגברת שוויון ההזדמנויות.
על רקע מחקר השוואתי הבוחן את הנציבות הישראלית לעומת נציבויות שוויון אירופיות, וכן את החובות החלות על מעסיקים בישראל בהקשרים של שוויון לעומת מודלים שהוחלו במדינות כגון צפון אירלנד, המחקר ממליץ על שינויים מוסדיים ושינויי מדיניות על מנת לטפל ביעילות רבה יותר בתופעה.
בכוחם של שינויים אלו לשפר את מצבם של הערבים בישראל ואף לתרום תרומה של ממש לכלכלה ולסולידריות החברתית במדינה.
עו”ד טליה שטיינר היא בעלת תואר שני במשפטים וחברה בצוות המחקר של הפרויקט “שוויון והאוכלוסייה הערבית” של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
פרופ’ מרדכי קרמניצר הוא סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופסור (אמריטוס) בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
פרופ’ קרמניצר עומד, בין השאר, בראש הפרויקט “שוויון והאוכלוסייה הערבית”. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13