המלך הורדוס ותקופתו : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

המלך הורדוס ותקופתו : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: 1987
מילות מפתח: הורדוס
דמותו של המלך הורדוס ותיאור תקופת מלכותו עומדים במרכז כרך זה, חמישי בסידרת 'עידן'. בכרך שלוש חטיבות: מחקרים וסיכומים, הורדוס בראייה לאחור, וחומר עזר. ב 19־ המחקרים, המאמרים והרשימות, ובהם חומר מגוון ומעודכן ככל הניתן, נוגעים ברוב התחומים הקשורים להורדוס האיש, למלכותו, לקשריו עם מדינות חוץ, למפעלי הבניין המונומנטאליים שלו ועוד. כחוט השני עובר בספר הוויכוח בין מצדדיו הרואים בו מלך גדול, אחד החשובים שבשליטי ישראל בימי קדם, לבין שולליו, שמבחינתם הוא היה ונשאר 'עבד החשמונאים', גר שלא נקלט בעמו, רוצח אשתו וילדיו. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
69  70  71  72  73  75  76  77  78  80  82  113  115  116  117  118  119  120  121  122