"השווה הכתוב אישה לאיש" : על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים

"השווה הכתוב אישה לאיש" : על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים

מחבר: אליעזר חדד
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: נשים ביהדות; בתי דין דתיים; שוויון בין המינים; שיוויון בין המינים; מעמד האישה ביהדות; שיויון בין המינים; מעמד האשה ביהדות; בית דין דתי; בתי דין רבניים; בית דין רבני
מחקר מדיניות 100: השתתפותן של נשים בהליך המשפטי בבתי הדין הרבניים נמוכה ביותר. מחקר המדיניות סוקר את הדרכים שבאמצעותן הרחיבו פוסקי ההלכה במרוצת הדורות את השתתפותן של נשים בהליך המשפטי, מראה שיש מתאם בין השינויים ההלכתיים שנעשו לשינויים במעמדן של נשים בכלל ובוחן את האפשרויות ההלכתיות להמשיך בהרחבת השתתפותן בדורנו כבעלות דין, עדוֹת ודיינוֹת. (מתוך אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה). אל הספר
נושא/נושאים: , משפט, החברה הישראלית, מגדר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13