קראו בכותר - "השווה הכתוב אישה לאיש" : על מעמדן של נשים בבתי דין רבניים