מעבר לחילון : מסורתיות וביקורת החילוניות בישראל

מעבר לחילון : מסורתיות וביקורת החילוניות בישראל

מחבר: יעקב ידגר
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2012
מילות מפתח: חילוניים ודתיים; חילוניות; פילוסופיה של הדת; דתיים וחילוניים; דתים וחילונים; חילונים ודתים; יהדות חילונית הומניסטית; יהדות הומניסטית חילונית
בעזרת תובנות תיאורטיות שמצמיח שיח עכשווי פורה, שבמרכזו ביקורת החילון כתזה סוציולוגית וכנרטיב היסטורי, "מעבר לחילון": מסורתיוּת וביקורת החילוניות בישראל מציע מסגרת מקורית לבחינה מחדש של המושגים "זהות יהודית", "מסורת", "מודרניות" ו"חילון" בהקשר הישראלי היהודי.
הספר מציג מסגרת אפיסטמולוגית שאינה נענית לחלוקות הבינריות כגון דתי/חילוני, או מסורתי/מודרני.
אפיסטמולוגיה זו, שהמחבר מכנה אותה "מסורתיות", חושפת את הפנים המודחקות והמוכחשות של הזהות היהודית החילונית בישראל; ובעיקר היא חושפת את תלותה של החילוניות בדת המדינה, את הקשר הבלתי ניתן להתרה בין לאומיות לדת, ואת הכחשת הרכיב האתני העדתי במבנה הזהות החילוני.
סיכומו של דבר, פרדיגמת המסורתיות מציעה נקודת מבט ביקורתית חדשה וחלופה פורה ומרתקת לבחינה של החברה בישראל ושל הסוציולוגיה שלה. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13