מנוודות למלוכה : היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל

מנוודות למלוכה : היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 1990
מילות מפתח: תקופת השופטים; תקופת ההתנחלות; שופטים; תקופות
מאתיים שנות המעבר ממערך של ערי-ממלכה כנעניות ועד לייסוד המלוכה בישראל הן מן המרתקות בתולדות ארץ־ישראל. תחילה היו אלה חוקרי מקרא שניסו לבחון את המסורות המקראיות ולבנות בעזרתן תמונה היסטורית. הכנסתה של הארכיאולוגיה לדיון היוותה פריצת־דרך בחקר התקופה, שכן לראשונה נמצא כלי־ מחקר שבאמצעותו ניתן לבחון, באופן בלתי-תלוי בניתוח הספרותי פילולוגי, את מהימנותם של התיאורים המקראיים. מקור חשוב נוסף לחקר ראשית ישראל הן התעודות הרבות שנחשפו בכל רחבי המזרח הקדום, ואשר באמצעותן ניתן לעמוד על תמונת היחסים המדיניים, המשטר, החברה והכלכלה שנתקיימו בכל רחבי קידמת-אסיה במאות הי"ג-י"ב לפנה"ס.
ספר זה בא להציג לפני הקורא תמונה רחבה ומקפת של שלב המעבר מנוודות דרך ההתנחלות ועד להקמת הממלכה הישראלית. בספר מוצג כל החומר שנחשף בסקרים ובחפירות, כולל חומר רב שמתפרסם כאן לראשונה. נעשה מאמץ לשלב חומר זה במסגרת התמונה הכוללת של הכיבוש וההתנחלות, כולל כיוון ביקורתי במסורת המקראית ובתעודות החיצוניות. הספר כולל מגוון רחב של מאמרים, דיונים אזוריים ומחקרים היסטוריים מקיפים של התקופה ושל בעיות מרכזיות הכרוכות במחקרה, שבצירופם יחד באים להאיר את התקופה על היבטיה המגוונים. אל הספר
נושא/נושאים: , העת העתיקה
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

עמודים:
1  3  4  5  7  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  
177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  
202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  
269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283