תפילה ותפילות

תפילה ותפילות

מחבר: חננאל מאק
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: תפילה (יהדות); תפילת עמידה; החברה המקראית; קריאת שמע וברכותיה; תפילות; תפילת שמונה עשרה; תפילת 18; עמידה ( תפילה); קראת שמע
תפילה ותפילות הם שני החלקים בספר שלפנינו. החלק הראשון מפגיש את הקורא עם שאלות היסוד של התפילה ומהותה: מהי משמעותה של תפילת האדם מול האל היודע כל והמטיב לכל?
את מי ואת מה משרת מעשה התפילה של האדם? מהי משמעותה הממשית של "כוונת הלב" הנדרשת מהמתפלל? האומנם עדיפה התפילה הסדירה בציבור על פני תפילת היחיד?
האם מוטב להתפלל תפילת קבע או שיש להעדיף את התפילה הספונטאנית של האדם היחיד בלשון, במקום ובזמן המתאימים לו? מה הן דעותיהם של רמב"ם ורמב"ן, ר' יהודה הלוי והמקובלים, חסידים ומתנגדים, ר' לוי יצחק מברדיצ'ב וישעיהו ליבוביץ בשאלות אלה? בחלק השני מציג המחבר את הגופים העיקריים של התפילות על רקע המציאות ההיסטורית שבה נוצרו. כך מתברר שתהליך היצירה של התפילות נמשך והולך מימי המקרא ועד ימינו, שמקורה של קריאת "שמע ישראל" הוא בתפילת הכהנים בבית המקדש, תפילות העמידה ("שמונה עשרה") נוסדו בעיקר כתחליף למעשה הפולחן בבית המקדש החרב, הפיוטים נוספו למערך התפילות קודם כל כדי למנוע תחושת שגרה ושממון, ועוד.
מחבר הספר, פרופ' חננאל מאק מהפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן, פירסם ספרים ומאמרים רבים בנושאי תרבות ישראל. ספרו האחרון: "אלא משל היה" עוסק בספר איוב בעיניהם של חז"ל אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
1  2  3  5  7  8  9  10  11  12  13