על גבולות תרבותיים וביניהם : עולים צעירים בישראל

על גבולות תרבותיים וביניהם : עולים צעירים בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ג - 2003
מילות מפתח: עולים; קליטת ילדים עולים במערכת החינוך; חינוך ילדים עולים; קליטת עולים במערכת החינוך; קליטת ילדים-עולים במערכת החינוך
קובץ מאמרים זה עוסק באסטרטגיות התמודדות שעולים צעירים נוקטים בהקשרים שונים בחברתם החדשה. מטרתו להציג את גישותיהם לנושא את חציית גבולות בינתרבותיים, להעריך את יעילותן של הגישות לטווח המיידי והרחוק, ולבחון את המחיר האנושי הכרוך בהן.
מרכיב חשוב בתודעת שתי הקבוצות המטופלות בספר זה - יוצאי אתיופיה ויוצאי חבר-העמים - הוא זיכרון של גבולות בלתי-עבירים: אצל יוצאי אתיופיה, הקיום "מעבר להרי החושך" צובע את היציאה באור טרנסצנדנטלי; בקרב יוצאי ברית-המועצות-לשעבר, הגיחה מאחורי "מסך הברזל" מקבלת אף היא ממדים מיתיים. אך המרואיינים במחקרים המיוצגים בספר מגלים כי מלאכת חציית הגבולות לא תמה עם המעבר מארץ לארץ, אלא רק מתחילה.
עידן הגלובליזציה והחשיבה הטרנס-לאומית המתלווה אליה רק מחזקים את משמעותם התרבותית-הפסיכולוגית והכלכלית-המבנית של הגבולות, ולא מטשטשים אותה. אכן, הצעירים חשים טרנספורמציה בהבניית המושג "גבול" מישות מוחשית וגלויה להמשגה מופשטת ומעורפלת. הם גם לומדים שהמיומנויות הדרושות לניווט בין השתיים אינן ניתנות להנחלה שיטתית, אלא נרכשות כידע אישי ואינטואיטיבי. התחכום והרפלקסיביות בהם מטפלים הנחקרים במעבריהם בין העולמות, הוא מוטיב בולט בעבודות. אל הספר
נושא/נושאים: , אוכלוסיה וחברה
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  11  12  13