אתיופיה האורבנית ותרבות שחורה: מודלים של זהות חדשה בקרב נוער עולה מאתיופיה בישראל ליסה ענטבי־ימיני

עמוד:13

יותר לד , ם : המנהגים היהודיים שהביאו עימם העולים מאתיופיה היו שונים ברובם מאלה של היהדות האורתודוקסית ; שפת התפילה הייתה גז - שפה אתיופית עתיקה ; המנהיגים הדתיים , הקייסים , לא הוכרו עדיין ככאלה על ידי הממסד הדתי והרשמי ; ומעל לכל , מעמדם האישי כיהודים הועמד בספק , אף שבקהילה הם הוכרו על ידי הרבנות , כבר בשנת , 1975 בצאצאים של השבט האבוד רן . לפי החוק האזרחי הם נחשבו אומנם ליהודים לכל דבר , שחוק השבות חל עליהם , אך חתונות , גירושים וגיורים לא הוכרו בהלכה האורתודוקסית מכיוון שהדין ההלכתי לא היה מוכר באתיופיה . כתוצאה מכך , למשל , מספר לא מבוטל של עולות מאתיופיה נאלצות עדיין לעבור טבילה לחומרה לפני נישואיהן בישראל . 2 אם כן , דור ההורים בקרב העולים מאתיופיה עמד מול שפת תפילה חדשה , קובץ של טקסטים וטקסים דתיים שלא ידע . במצב זה בחרו רובם לא לאמץ את הנוהג האורתודוקסי , אלא לבנות קהילות דתיות נפרדות . באותו זמן , רוב הדור הצעיר בחר להתרחק מהדת , ואחרים אימצו מודליס דתיים יותר . באופן פרדוקסלי , כאשר עלה הגל הראשון של יהודי אתיופיה לישראל , הוחלט שכל הילדים יישלחו בשנה הראשונה לבתי ספר ממלכתיים דתיים . החלטה זו התקבלה משום שהיה נדמה כי מסגרת דתית תסייע לקהילה , שבאה מכפרים אתיופיים , להיקלט בחברה הישראלית המודרנית . כיום , רוב הילדים ממוצא אתיופי לומדים עדיין במסגרת ממלכתית דתית ( לפי דוח של הג'וינט , 78 ^ 0 לומדים במסגרת הממלכתית הדתית ; ראו : . ( Lifshitz , Noam & Habib , 1999 עקב כך נוצר לעיתים מצב שבו שיעורם של התלמידים ממוצא אתיופי בבית םפר ממלכתי דתי מסוים גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסייה באותו איזור מגורים , ומגיע לעיתים אף ל . 50 ° / 0 הסוגיה של חינוך דתי לעומת חינוך חילוני נעשית כיום רלוונטית יותר ויותר , לא רק משום שהפרקטיקות האורתודוקסיות הנהוגות בזרם הממלכתי הדתי שונות מהפרקטיקות של ההורים גוויל , , ( 1989 אלא גם - ואולי אף יותר - בגלל תהליך החילון המואץ של הנוער ממוצא אתיופי . למעשה , גם בני העשרה נשלחו לפנימיות של "עליית הנוער , " שהינן דתיות בדרך כלל , אך מספר התלמידים במסגרות אלה מצוי בירידה ( לפי דוח של הג'וינט 54 ° /» , מבני חמש עשרה עד שמונה עשרה לומדים בפנימיות . ( יחד עם זה , יוצאי אתיופיה הינם לעיתים הרוב בפנימיות שבהן ההכוונה היא למסלול מקצועי שאינו כולל הכנה לבגרות . זה אחד ההסברים לשיעור ההצלחה בבגרות הנמוך בקרב תלמידים ממוצא אתיופי 20 % ) לפי אותו דוח לעיל , לעומת 50 ° / 0 מהניגשים בקרב כלל האוכלוסייה . ( 2 עד שנת 1985 הם נאלצו אף לעבור גיור לחומרה , שכלל הטפת דם הברית ( לגברים , ( טבילה וקבלת עול מצוות , כדי להוציא כל ספק בנוגע למעמד האישי .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר