"טקסי מעבר" של נוער יוצא אתיופיה בכניסה לפנימייה עמנואל גרופר, מלקמו יעקב ואניטה נודלמן

" טקסי מעבר" של נוער יוצא אתיופיה בכניסה לפנימייה עמנואל גרופר , מל קמו יעקב ואניטה נודלמן מבוא החברה הישראלית הינה חברת מהגרים קלסית , ( Adler , ! 995 ) בהיותה מורכבת מרוב של אנשים שנולדו ועברו חברות ראשוני בתרבות אחרת . יחד עם זה , המרחק בין תרבות המוצא של קבוצת עולים נתונה לבין האתוס ודפוסי הפעולה המקובלים של קבוצות נרחבות בישראל משפיע רבות על מידת הקושי שתחווה אותה קבוצה במהלך המעבר הבינתרבותי . לפיכך ברור שהמעבר הבינתרבותי של יוצאי אתיופיה בישראל הינו קשה , מורכב וארוך יותר מזה של כל קהילה יהודית אחרת שעלתה לארץ בשני העשורים האחרונים . למן ימיה הראשונים של התנועה הציונית נעשה שימוש מכוון בחינוך הפנימייתי כאמצעי יעיל לקליטת נוער עולה , תוך הפיכת התהליך הבינתרבותי בפנימייה למנוף ליצירת שילוב חברתי בין בני נוער הבאים מרקע תרבותי שונה . דרך פעולה זו התבססה על ההנחה שהפנימייה הינה סביבה "עתירת עוצמה" שמסוגלת להחיל תהליכי שינוי משמעותיים על הפרט החוסה בה ( אריאלי וקשתי , . ( 1977 "עליית הנוער" הייתה הגורם המקצועי שהוביל משימה זו למן שנת 1934 במסגרת הסוכנות היהודית , ולמן שנת - 1996 כיחי...  אל הספר
רמות