אתיופיה האורבנית ותרבות שחורה: מודלים של זהות חדשה בקרב נוער עולה מאתיופיה בישראל ליסה ענטבי־ימיני

עמוד:11

אתיופיה האורבנית ותרבות שחורה : מודלים של זהות חדשה בקרב נוער עולה מאתיופיה בישראל ליסה ענטבי ימיני הקדמה צעירים ממוצא אתיופי נאבקים בשינוי שנוצר בחייהם עקב ההגירה , לנוכח הצורך בהתאקלמות ובאינטגרציה בחברה הישראלית . לאחר שעברו תהליכים של ישראליזציה ומערביזציה , עולים צעירים ממבצע שלמה מתחילים לגלות , עשור לאחר הגעתם , מחוזות חדשים של הבניה תרבותית שאינם מקומיים , אלא גלובליים וטרנס לאומיים , אנשי העדה האתיופית הובאו לישראל משום שנחשבו ל"זהים" לאוכלוסייה הקולטת בזכות מורשת יהודית משותפת . לאחר תהליכים של ביטול חברות קודם ( דה סוציאליזציה ) וחברות מחדש , כדי להיות "ישראלים , " רבים מהצעירים שביניהם מפתחים כיום זהות של "שונים" על ידי בחירה באפשרויות אתניות חדשות . מאמר זה מתרכז בצורות מגוונות של הגדרה מחדש של אתניות וגזע בישראל , בקרב נוער עולה מאתיופיה , שמשתתף בתרבות הגלובלית ומפתח קשרים חדשים עם ארץ המוצא . ננסה לבדוק בעיקר תהליכים של אתניזציה מחדש , המאפיינים מספר הולך וגדל של צעירים . תהליכים אלה נובעים מהזדהות עם פזורות שחורות גלובליות , וכן עם מודלים של התרבות העירונית האתיופית . עד כה נעשו מחקרים אחדים על נוער אתיופי , אך רק מעטים מביניהם קשרו את הקבוצה לתיאוריות על גזע ותרבות שחורה גלובלית ( סלמון , , 1997 / 8 וכן שבתאי , , 2001 שרואים את צבע העור כמרכיב מרכזי בזהותם של עולי אתיופיה בישראל . ( נוסף על כך , אין שום מחקר שחקר נוער אתיופי בישראל מנקודת מבט טרנס לאומית , למרות תנועה הולכת ומתרחבת של אנשים , סחורות וחפצים מייצגי תרבות בין אתיופיה לישראל . אכן , עד כה נחשבה הגירה לרוב לתנועה ליניארית וקבועה מארץ מוצא לארץ קולטת , וההיטמעות בחברה החדשה וצמיחתה של אתניות הוסברו במסגרת תיאוריות רב תרבותיות . כך או כך , בעשור האחרון - הן בתחום האנתרופולוגיה והן במחקרי הגירה - החוקרים מתרכזים בסוגיות כגון חוויה של דה טריטוריאליזציה , ( Appadurai , 1996 ) טרנס לאומיות 1 מאמר זה הינו הרחבה של הרצאה שניתנה בכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית , באר שבע , . 1977

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר