תרשים ‭:3‬ הגורמים המסייעים בהסתגלות לפנימייה - שיעור המרואיינים שציינו כל אחד מהם