דעת בהגירה: סטודנטים יוצאי רוסיה באוניברסיטה הישראלית יוליה לרנר

דעת בהגירה : סטודנטים יוצאי רוסיה באוניברסיטה הישראלית יוליה לרנר " ידע על עצמי הינו ההיבט החשוב ביותר הן של המסע והן של הלימודים " ... כך כותבות החוקרות בטיםטי ופורטלי ( Battisti & Porteiii , 1994 ) במחקרן העוסק בזהותם של סטודנטים זרים : מהגרים , גולים ותיירים . אמירה זו טוענת ששתי החוויות - חציית גבולות תרבותיים טריטוריאליים , מצד אחד , ורכישה של ידע , מצד אחר - כרוכות בהוספת דעת שמעוררת רפלקסיביות ומחוללת שינוי בתפיסה ובהבנה של עצמי . הקבלה זו - בין משמעות מעצבת של הגירה לבין זו של לימודים אקדמיים - בולטת גם בחוויית ההגירה של סטודנטים מהגרים מברית המועצות לשעבר , שבה עוסק המחקר הנוכחי . הלימודים והמעבר הבינתרבותי הינם שני מקורות שמעצבים את זהותם החדשה של סטודנטים מהגרים . מאמר זה בוחן את המפגש בין חציית גבולות תרבותיים בהגירה לבין רכישת דעת בלימודים אקדמיים . העלייה הרוסית לישראל בשנות התשעים , דרכי הסתגלותם של העולים ויחסיהם עם החברה המקומית הינם בין התופעות הבולטות המעסיקות את השיח הציבורי הישראלי ואת השיח האקדמי על החברה הישראלית . לרוב הדיון נסב סביב השפעתם של העולים - כקולקטיב...  אל הספר
רמות