תרשים ‭:1‬ מרכיבי "המוזרויות" - שיעור המרואיינים שציינו כל אחד מהם