מגדר והסתגלות תרבותית בקרב צעירים עולים מחבר־העמים רבקה איזיקוביץ'

מגדר והסתגלות תרבותית בקרב צעירים עולים מחבר העמים רבקה איזיקוביץ' לאחר התפוררות השלטון הקומוניסטי בברית המועצות , ובמסגרת הגירה המונית למערב שלא נודעה כמותה בעבר , הגיעו לישראל במשך העשור האחרון כמיליון מהגרים מברית המועצות לשעבר . לעלייה זאת יש השפעה ניכרת והשלכות מתמשכות על המתרחש בארץ בכל תחומי החיים . בעבודתי כאנתרופולוגית חינוכית פיתחתי התעניינות בדפוסי המעבר הבינתרבותי של עולים צעירים מגל עלייה זה , והתמקדתי בעיקר בבני נוער שהגיעו ממרכזים עירוניים גדולים ברפובליקות האירופיות . במחקר קודם בדקתי את נושא ההסתגלות האקדמית של בני שבע עשרה עד שמונה עשרה למערכת החינוך הישראלית , ואת הערכתם ההשוואתית לחוויותיהם החינוכיות בשתי המדינות . ( Eisikovits , 1995 ) מצאתי שהמשתתפים הבחינו בין מטרות חברתיות וחינוכיות קצרות טווח וארוכות טווח , ובחרו בכניסה הדרגתית לחברה החדשה על פי תנאים שהיה להם חלק פעיל בקביעתם . באופן כללי הפריכו צעירים אלה הנחות אחדות שעמדו בבסיסן של המדיניות והפרקטיקה החינוכיות ביחס לתלמידים עולים בחברה הישראלית , ובמיוחד את התזה הטוענת לתלות הדדית בין הסתגלות חברתית לבין הצל...  אל הספר
רמות