מבוא רבקה איזיקוביץ'

מבוא רבקה איזיקוביץ' קובץ מאמרים זה עוסק באסטרטגיות התמודדות שעולים צעירים נוקטים בהקשרים שונים בחברתם החדשה . מטרתו להציג את גישותיהם לנושא של חציית גבולות בינתרבותיים , להעריך את יעילותן של הגישות לטווח המיידי והרחוק , ולבחון את המחיר האנושי הכרוך בהן . ההבחנה הקלסית של פרדריק בארת ( Barth , 1969 ) בין borders boundaries ^ רלוונטית כאן . המושג הראשון מתייחס לקווי תיחום ניטרליים המפרידים בין עולמות תרבותיים , ואינו מייחס חשיבות שונה לגופי ידע המייחדים אותם ; ואילו השני מציב גבול כמושג טעון , המדרג ידע ואנשים על פי השתייכותם לעולם זה או אחר . אכן , אנתרופולוגים העוסקים בחקר הפוליטיקה של התרבות בהקשרים חינוכיים , כגון פרד אריקםון ( Erickson , 1987 ) או פלן , דייווידסון ויו ( Davidson & Yu , 1998 Pheian , ) עושים בהבחנה זו שימוש פורה . הפרשנות השכיחה למונח "גבולות" בהקשר של מהגרים מדגישה את שאיפתם לחתור אל מוקדי קבלת ההחלטות בחברה החדשה . במילים אחרות , כיוון התנועה המיוחס למהגרים , כקטגוריה מוכללת , הוא מן החוץ פנימה . לעומת זה , חקר של קולות פנים קבוצתיים באוכלוסיות מהגרים מעלה ראייה ד...  אל הספר
רמות