"בטח שהייתי רוצה להיות קלוטה... ואולי זה יקרה מתי שהוא..." סגנונות הסתגלות תרבותית של מתבגרים עולים מחבר־העמים בקיבוץ שלום שמאי

" בטח שהייתי רוצה להיות קלוטה ... ואולי זה יקרה מתי שהוא " ... סגנונות הסתגלות תרבותית של מתבגרים עולים מחבר העמים בקיבוץ שלום שמאי עבודה זו דנה בסגנונות הסתגלות תרבותית של מתבגרים עולים כפי 1 שהתפתחו במהלך שנות שהותם בקיבוץ והמפגש המתמשך עם בניו . המחקר עקב אחר תהליך ההסתגלות האישי , כפי שהשתקף מזוויות ראייה שונות : זו של החניך העולה , זו של הוריו , ומעדויותיהם של מחנכיו ושל דמויות נוספות שבאו איתו במגע במשך שנותיו הראשונות במערכת החינוך בקיבוץ . מעקב אישי כזה מאפשר זיהוי של סגנונות הסתגלות בנקודות זמן שונות לאורך הדרך לקראת השתלבות חברתית , תוך התייחסות למרכיבים השונים המשפיעים עליהם . שתי גישות שונות מקובלות בספרות המקצועית כלפי המושג "תרבות . " האחת מתייחסת אל תרבות כאל מערך קוגניטיבי , הכולל ידע שמשותף לחברי הקבוצה . ידע כזה כולל הכרה של חוקים , נורמות וערכים , כמו גם דרכי תקשורת , מנהגים ומסורות . כל אלה מהווים יחדיו מעין מפת דרכים המכוונת את בן התרבות , וקושרת אותו לתרבותו . ( Spradley , 1972 ) הגישה האחרת מזהה תרבות כנוסחת קיום שקבוצה מפתחת לעצמה לאורך זמן על מנת להסתגל לגומחה ...  אל הספר
רמות