גאולה קטנה ומעט כבוד : החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה

גאולה קטנה ומעט כבוד : החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה

מחבר: גרשון דוד הונדרט
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: יהודי פולין; יהודי ליטא; יהודי מזרח אירופה; מאה שמונה עשרה; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; פולין; יהדות ליטא; יהדות ליטה; יהודי ליטה
"גאולה קטנה ומעט כבוד" - כל תחומיה של תולדות יהודי פולין-ליטא במאה הי'ח משתקפות בספר זה. אחרי פרקים הדנים בדמוגרפיה, כלכלה והיחסים בין הכנסייה לבין היהודים, באים שני פרקים שנושאם ההתפתחויות במוסדות הקהילתיים. אז עובר המחבר לענייני תרבות ודת בפרקים העוסקים בהתפשטות הקבלה בציבור הרחב ותוצאותיה וביניהם צמיחת התנועה החסידית. הפרק האחרון מסכם את הוקוחים סביב שאלת היהודים בסיים [פרלמנט] הפולני ובמיוחד בסיים 'ארבעת השנים' -1788-1792. במוקד הספר ניצב הניסיון לרכז את 'סיפור העל' של עם ישראל בקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם. וכדי לכלול את יהדות פולין-ליטא בסיפור המודרנה היהודית נדרשה הגדרה חדשה של המושג מודרנה או התקופה המודרנית עצמה. ובכן ספרו של הונדרט מציע אפיון חדש של הזמנים החדשים בתולדות עם ישראל שמשאיר מקום לאבותיהם של רוב יהודי העולם בימינו.
פרופסור גרשון דוד הונדרט מחזיק בקתדרה ע'ש ליאנור סגל למדעי היהדות, והוא גם פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת מקגיל במונטראל שבקנדה. מרבית מחקריו עוסקים בתולדות עם ישראל בפולין-ליטא. עם ספריו נמנים The Jews in a Polish Private Town: The Case of Opatow in the Eighteenth Century (1992; Essential Papers on Hasidism (1991); Jews in Early Modern Poland (1997).
הוא גם שמש כעורך ראשי של ה YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (2008).
ספרו הנוכחי ראה אור באנגלית (2004), בליטאית (2006), ובפולנית (2007). אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  2  3  4  5  7  9  10  11  12  13