קראו בכותר - גאולה קטנה ומעט כבוד : החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה