בלי טובות : המסע ליבוא רעיון האחריות התאגידית לישראל

בלי טובות : המסע ליבוא רעיון האחריות התאגידית לישראל

מחבר: טליה אהרוני
שנת ההוצאה: 2020
מילות מפתח: ישראל; אחריות חברתית של ארגונים ועסקים; Israel; מדינת ישראל; אחריות חברתית של עסקים; אחריות חברתית של תאגידים; אחריות תאגידית חברתית; ארגונים -- אחריות חברתית; מחויבות חברתית של חברות; מפעלים -- אחריות חברתית; עסק חברתי; עסקים -- אחריות חברתית; תאגידים -- אחריות חברתית; התו החברתי; Social responsibility of business
בספרה בלי טובות מגוללת טליה אהרוני מסע רעיוני של יזמות והובלת שינוי ליבוא וקידום רעיון האחריות התאגידית בישראל. בשילוב יוצא דופן בין מבט אישי מעורב לבין ריחוק ביקורתי מציג הספר תיעוד עובדתי וניתוח אקדמי, סוציולוגי-רטרוספקטיבי, לצד עדות אישית של מובילת הדרך המשתפת את הקורא בחוויות וברגשות שהיו חלק בלתי נפרד מתהליך ההקמה והניהול של ארגון "מעלה". סיפור התפתחותו של שדה האחריות התאגידית בישראל הוא חלק אינטגרלי מהדיון הגלובלי על אודות תפקידם החברתי של תאגידים והשפעתם על אנשים, על מדינות, על כלכלות ועל כדור הארץ. הספר פורש את תהליך היבוא וההטמעה של רעיון האחריות התאגידית מהזירה הגלובלית לזירה הלוקלית, משלב ההתעוררות והיזמות, דרך פיתוח הרעיון עד להקמת ארגון ייעודי להפצתו. אהרוני בוחנת את אבני הדרך שהניח ארגון "מעלה", תוך כדי ניתוח האתגרים, הדילמות, הכישלונות וההישגים של הארגון, השדה שנוצר סביבו, מערכת היחסים בין החברה האזרחית והמגזר העסקי ומערך הקשרים וההשפעות ביניהם לבין השדה הגלובלי. אל הספר
תוכן הספר:
רסלינג

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  10  12  13  14