תודות

עמוד:12

12 טליה אהרוני התאגידית בחברות הישראליות והבין-לאומיות, אשר התרגום האישי והתאגידי שאתן נותנות לרעיון וליישומו, אישיותכן ותפישת עולמכן מעשירים ומצמיחים את העשייה כולה ; למנהיגי החברות הישראליות והבין-לאומיות אשר הצטרפו, יישמו ותרמו . אני מודה לכל אחת ואחד מעשרים ושלושה המרואיינים למחקר הדוקטורט אשר חלקם מצוטטים כאן ולמרואיינים בעת כתיבת הספר . מישראל : ד"ר עלי בוקשפן, יעקב בורק, פרופ' בני גדרון, רונית הראל בן-זאב, ד"ר ניסן לימור, גליה מאור, מומו מהדב, ד"ר יונתן מנוחין, סבר פלוצקר, זיוה פתיר, רעיה שטראוס בן-דרור, עפרה שטראוס, פרופ' גבריאלה שלו, פרופ' רונן שמיר ורו"ח שירלי שקד, ומהעולם : , Aaron Back , Aron Cramer , Robert Dunn John Elkington , David Grayson , Shira Herzog , Pierre Mazeau ו- Allen White . כל אחת ואחד מכם, בישראל ובעולם, היווה אבן יסוד ביצירתו של שדה האחריות התאגידית הישראלי . כולכם תרמתם לעיצובן של עשרים השנים המכוננות המובאות בספר זה . בהזדמנות זו אני מבקשת סליחה מכל מי שחש כי דבריו צומצמו או עוותו, ומתנצלת בפני כל מי שלא הוזכר או נשמט מתודותיי . קצרה היריעה מלהזכיר ולכלול את כולם . תודותיי למי שפתחו בפניי את הדלת למעוז האקדמיה והובילו אותי למחקר הדוקטורט שממנו נולד ספר זה : פרופ' רונן שמיר, אשר חברותו ועידודו לא יסולאו בפז, פרופ' גדעון קוץ ופרופ' מריה גוריאה, מנחיי המסורים . תודה לקולגות שלי לכתיבה ולהוראה, אשר נענו לי בכל עת והעניקו לי את תשומת ליבם, עצתם, משוב על קטע, הגדרה או מקור אקדמי : ד"ר תמר ברקאי, ד"ר דורון נחמיאס ועפר מדם-פרידמן, עוזרת המחקר שלי . תודותיי למי שסייעו לי במימושו של ספר זה : להוצאת רסלינג, לעורכיה ולעובדיה ד"ר יצחק בנימיני, עידן צבעוני, גילי תל אורן, מיכל פאר, ליטל מור ורעיה קרס . לחברתי עירית תמיר, אשר

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר