11 אחרית דבר

184 טליה אהרוני ספר זה מתבסס על תהליך המחקר ומרחיב אותו . הוא משקף יותר מעשרים שנות פעילות בתחום האחריות התאגידית, עשרים שנים של אין-ספור מפגשים, בכנסים, בחדרי ישיבות, בכיתות לימוד ובשיחות אישיות . עשרים שנים שבהן התפתח התחום, שינה והשתנה . סיפור התפתחותו של שדה האחריות התאגידית בישראל הוא חלק אינטגרלי מהדיון הגלובלי על אודות תפקידם החברתי של תאגידים והשפעתם על אנשים, על מדינות, על כלכלות ועל כדור הארץ . הדיון באחריותם הרחבה של תאגידים כלפי אנשים, קהילות, דורות העתיד וכדור הארץ מעלה ביתר שאת את הדיון הדיכוטומי בין כלכלת השוק החופשי, הניאו-ליברליזם, לבין הכלכלה הסוציאל-דמוקרטית : האם רעיון האחריות התאגידית רלוונטי ויכול לשמש מנוף לשינוי תפיסה עקרוני, או שמא, כפי שחשש ג'ון אלקינגטון, ישמש בעיקר כלי לאיזון חשבונאי ? האם יש עתיד לערכי האחריות התאגידית והקיימות ? האם הם יניעו שינוי מהותי במשטר הקפיטליסטי, או שמא יתנפצו על קירות הרדיפה אחר מִקסום רווחים והיכולת האנושית להתעלם מהשלכות ההחלטות האישיות והניהוליות על נחלת הכלל ? אלקינגטון אומר : הצלחתם או כישלונם של יעדי הקיימות אינם יכולים להימ...  אל הספר
רסלינג