7 מעבר למגזר העסקי - הרחבת מעגלי ההשפעה

126 טליה אהרוני 33 המגזר החברתי בישראל - מתנגדים או שותפים ? מיום הקמת מעלה, מצאתי עצמי תכופות מנסה להסביר את הגדרתו של הארגון ואת שייכותו הדיכוטומית . בהגדרתו המשפטית ובהתאם לתנאי רישומו היה ארגון מעלה ארגון ללא מטרות רווח, וולונטרי ופרי יזמות חברתית . ככזה הוא משתייך למגזר החברתי הוולונטרי - המגזר השלישי בישראל . אלא שזריעתו בלב המגזר העסקי המקומי, מוטביו וחבריו התאגידים ופעילותו בקרבם, הגדירו אותו בפועל כיצור כלאיים, ארגון עסקים וולונטרי, שחקן מרכזי בשדה האחריות התאגידית המקומי . זהות זו יצרה דיסוננס מובנה בהתייחסות המגזר החברתי למעלה . מבחינת ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי, ארגון מעלה בשנותיו הראשונות ייצג את "האויב העסקי" וערער על גבולות הגזרה שלהם . מבחינת התאגידים, ארגון מעלה היה ארגון "שלהם", בעוד ארגוני המגזר הוולונטרי והחברה האזרחית, ובייחוד ארגוני השדולה שבהם, היו עבורם גורם לעומתי, מאיים ומטריד . בהיות החברה האזרחית הטרוגנית ומבוזרת בהגדרה, מצאנו הבחנה בהתייחסות בין ארגוני סיוע הומניטרי, אשר ראו ברעיון האחריות התאגידית ובארגון מעלה מקור פוטנציאלי להרחבת המימון הפילנתרופ...  אל הספר
רסלינג