6 עסקים בישראל לוקחים אחריות

118 טליה אהרוני העסקית . אך זה עבד ואף עורר סקרנות ועניין . הצעתה של שירה הרצוג, במלאות כשנתיים למעלה, להפוך את 32 אך בחלוף עוד שנתיים, בהתייעצותמעלה לארגון חברים - נדחתה . עם יועצים אסטרטגיים ובהשראת בוב דאן, נשיא הארגון האמריקאי, גיבשנו מבנה חברות למעלה . ביקשנו להבטיח את מעורבותן ואת האחריוּתיות של החברות הישראליות בארגון ולייצר עבורו בסיס כלכלי ישראלי מוצק באמצעות תשלום דמי חבר . עקרונות המבנה של ארגון העמיתים כללו ביסוס של קבוצת מנהיגות בת 10 - 12 חברות, אשר יתחייבו לתרומה שנתית של 10,000 דולר כל אחת, ורתימת מסה של חברות שישלמו דמי חבר שנתיים בסך 500 - 2,500 שקל לשנה, בהתאם לגודלן . על פי הנחת העבודה שלנו, בתום שנתיים נגיע לכ- % 50 מתקציב הארגון אשר ימומנו מדמי החבר וכ- % 50 נוספים ממקורות הקרנות והפרויקטים . בתום חמש שנים קיווינו למימון של % 75 - % 80 מהתקציב מדמי חבר ישראליים . בניגוד להערכתנו, דווקא רתימת "חברות המנהיגות", אשר התבקשו לתרום סכום גבוה יחסית, הייתה מהירה וקלה . בתוך כחודש גובשה רשימה של שתים-עשרה חברות מובילות במשק הישראלי כ"קבוצת מנהיגות", ובכללן בית ההשקעות להון...  אל הספר
רסלינג