תודות

12 טליה אהרוני התאגידית בחברות הישראליות והבין-לאומיות, אשר התרגום האישי והתאגידי שאתן נותנות לרעיון וליישומו, אישיותכן ותפישת עולמכן מעשירים ומצמיחים את העשייה כולה ; למנהיגי החברות הישראליות והבין-לאומיות אשר הצטרפו, יישמו ותרמו . אני מודה לכל אחת ואחד מעשרים ושלושה המרואיינים למחקר הדוקטורט אשר חלקם מצוטטים כאן ולמרואיינים בעת כתיבת הספר . מישראל : ד"ר עלי בוקשפן, יעקב בורק, פרופ' בני גדרון, רונית הראל בן-זאב, ד"ר ניסן לימור, גליה מאור, מומו מהדב, ד"ר יונתן מנוחין, סבר פלוצקר, זיוה פתיר, רעיה שטראוס בן-דרור, עפרה שטראוס, פרופ' גבריאלה שלו, פרופ' רונן שמיר ורו"ח שירלי שקד, ומהעולם : , Aaron Back , Aron Cramer , Robert Dunn John Elkington , David Grayson , Shira Herzog , Pierre Mazeau ו- Allen White . כל אחת ואחד מכם, בישראל ובעולם, היווה אבן יסוד ביצירתו של שדה האחריות התאגידית הישראלי . כולכם תרמתם לעיצובן של עשרים השנים המכוננות המובאות בספר זה . בהזדמנות זו אני מבקשת סליחה מכל מי שחש כי דבריו צומצמו או עוותו, ומתנצלת בפני כל מי שלא הוזכר או נשמט מתודותיי . קצרה היריעה מלהזכיר ולכל...  אל הספר
רסלינג