10 עד כאן ועכשיו

174 טליה אהרוני 57 משיחות שערכתי עם שותפיםותכנון לא שגרתי ( Disruptive ) . לדרך, מנהלי ארגונים בין-לאומיים, מנהלי תאגידים ישראלים ויועצים בעבר ובהווה, עולה תחושה של בּיזור של תחום האחריות התאגידית . יש הרואים את הביזור כהתפתחות חיובית בהיותו מייצר התמחויות ספציפיות מעמיקות וממנף חדשנות מקדמת . אחרים רואים בו זילות של רעיון האחריות התאגידית ופריטתו לתפריט המאפשר לכל חברה עסקית לבחור את הזמין והנוח . ישנם הגורסים כי רעיון האחריות התאגידית משמעותו הכרה של תאגידים באחריותם הרחבה להשפעותיהם על החברה האנושית ועל כדור הארץ . ככזה הוא יהווה מסגרת הוליסטית לכלל פעולותיהם, המצמצמת ומונעת 58 השפעות שליליות וממנפת וממריצה השפעות חיוביות . התהליכים הטרנספורמטיביים שעובר התחום, אתגריו והשאלות ביחס לעתידו ניכרים בעיסוקם ובכתביהם של מי שנחשבים ל"הוגי הדעות" ומתווי עקרונותיו, ושל מי שהקימו את הדור הראשון של ארגוני האחריות התאגידית במחצית המאה ה- 20 ובסופה : סיימון צדק, מי שייסד את ארגון Accountability הבריטי לפיתוח סטנדרטים לתהליכי אחריות תאגידית, שוקד כיום במסגרת הגלובל קומפקט על פיתוח מערכת פיננסית ב...  אל הספר
רסלינג