3 רעיון האחריות התאגידית 'עושה עלייה'

57 בלי טובות בחינת נאותות וכך, מיד בשובי לישראל מכנס BSR בדצמבר ,1997 התחלתי בעבודה על "יבוא" לישראל של רעיון האחריות התאגידית, 6 מבחינתי שבתקופה ההיא כונה "אחריות חברתית של עסקים" . זו הייתה משימת יצירה והפקה : הקמה של ארגון בתהליך מודע, מתוזמן, מובנה ומנוהל . תשעה חודשים ארכה מלאכת התכנון ליבוא המודל האמריקאי, שכללה לימוד מעמיק של מבנה BSR ותכניו, תכנון וליווי ביקורו בישראל של בוב דאן, נשיא הארגון האמריקאי, וגיבוש "תוכנית עסקית" . דאן הגיע לישראל לביצוע "סקר היתכנות" בינואר 1998 . ביקורו מומן על ידי הקרנות הפילנתרופיות קרן כהנוף וקרן פורד . בהתייעצות עם שירה הגדרנו את מטרת ביקורו : "לבחון את מידת המודעות של קהילת העסקים בישראל ל'אחריות חברתית' ולהעריך את מידת נכונותה ומוכנותה לפעול על פי עקרונות הגישה" . בשיתוף אלי לניאדו, מנכ"ל העמותה לקשרי קהילה בהתאחדות התעשיינים, גיבשנו תוכנית שתאפשר מפגש בלתי אמצעי עם ארגונים ואנשים שייצגו את מגזרי החברה בישראל ושעל פי מודל BSR עשויים להיות רלוונטיים להקמת ארגון ישראלי מוכוון אחריות חברתית של עסקים . בגישה שיווקית-תקשורתית ראינו את המפגשים כפרומ...  אל הספר
רסלינג