פתח דבר

10 טליה אהרוני המעגל בעודי "מפשיטה ומפשטת" את התזה . בצד התיעוד העובדתי והניתוח האקדמי הרטרוספקטיבי, הרשיתי לעצמי לטוות בו חוויות ורגשות שהיו חלק בלתי נפרד מתהליך היבוא והקידום של רעיון האחריות התאגידית בישראל, ומההקמה והניהול של ארגון מעלה כמוביל תהליך זה ; לשלב בו תובנות מצטברות מהשנים שאחרי מעלה, רשמים מהמפגשים המאתגרים עם מאות הסטודנטים שלי ; ואף להעלות בו דילמות וסימני שאלה . בקצב האירועים והתמורות של עולמנו, עשרים שנה הן זמן ארוך . כשאני בוחנת את עבודת הדוקטורט המתייחסת לתקופה שהסתיימה בשנת ,2010 היא מקבלת כעת פרספקטיבה שונה . אירועים המצוינים בה, אשר בזמן אמיתי נתפסו כמשני עולם, נראים כיום מינוריים . רעיונות ומושגים חדשים מתפתחים ועולים חדשות לבקרים, וסביר כי מעת סיום כתיבתו של ספר זה ועד יציאתו לאור - הפרספקטיבה תשתנה שוב . לפיכך, חלקים מסוימים בספר, בייחוד אלו המתייחסים לעשור האחרון וכוללים אירועים, ציטוטים ודוגמאות, משקפים את עיסוקי בתקופה שאחרי מעלה . לעומתם, הראיונות המצוטטים בספר נערכו ברובם במסגרת התהליך המחקרי ולפיכך מתמקדים בארגון מעלה . רק אחדים מהם נערכו בעת האחרונה ו...  אל הספר
רסלינג