זיכרונות חדשים : אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני

זיכרונות חדשים : אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני

מחבר: צפי זבה-אלרן
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: ביאליק, חיים נחמן; ספרות חז"ל; אגדה; רבניצקי, יהושע חנא; ביאליק, חיים-נחמן; חז"ל
כמאה שנה חלפו מאז ראה אור 'ספר האגדה' בעריכת ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי ועדיין לא נס לֵחו. דורות של קוראים נחשפו לעולם האגדה של חז"ל בתיווכו ותכניות לימוד במסגרות חינוך שונות התבססו עליו. אך מעטים יודעים שקדמו ל'ספר האגדה' עשרות אנתולוגיות יהודיות בגרמנית, ביידיש, באנגלית ובעברית המוקדשות לסיפורי האגדה של חז"ל. אלה פורסמו במהלך המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים כדי לחדש את פניה של היהדות כלפי 'פנים' וכלפי 'חוץ' כאחד. אנתולוגיות נשכחות אלה לא עמעמו את הצלחתו העצומה של 'ספר האגדה'. אך הן עדותיה של המהפכה השקטה ועם זאת השורשית שהתחוללה באותה עת בארון הספרים היהודי. מהפכה שהתוותה את גבולותיו של קנון עברי חדש. ספר זה מוקדש לעיון במבחר אנתולוגיות חלוציות ומקומן בעיצובו של שיח יהודי מודרני על רקע כמה שאלות מפתח: מדוע נדרשו יוצרים יהודים במפנה המאה התשע עשרה ללקט ממקורות היהדות בעודם פורקים את עולה של הדת? כיצד גישרו יוצרים אלה על פני סתירות ופערים בין מסורות ספרותיות קדומות לבין העולם המודרני המשתנה לנגד עיניהם? ובניסוחו של ברוך קורצווייל, האם אנתולוגיות אלה מגלמות, 'המשך' או 'מהפכה', נסיגה אל ביטחונות העבר או פריצה לעבר אופקים חדשים? אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14