קראו בכותר - זיכרונות חדשים : אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני