משיחיות וממלכתיות : בן -גוריון והאינטלקטואלים בין חזון מדיני לתאולוגיה פוליטית

משיחיות וממלכתיות : בן -גוריון והאינטלקטואלים בין חזון מדיני לתאולוגיה פוליטית

מחבר: דוד אוחנה
שנת ההוצאה: 2003
מילות מפתח: משיחיות; חילוניות; תיאולוגיה פוליטית; יהדות חילונית הומניסטית; יהדות הומניסטית חילונית
האם תתכן משיחיות חילונית בימינו? מהו מחירה? מה בין המשיחיות האוניברסלית של דוד בן - גוריון למשיחיות הכנענית של גוש - אמונים? המשיחיות החילונית היא המפתח להבנת מחויבתו החברתית והפוליטית של מייסד המדינה.
'משיחיות וממלכתיות' מבקש להעמיק חקר ברעיון המשיחי לאחר חידושה של הממלכתיות היהודית בישראל. הספר מביא לראשונה לפני הקורא, בצורה שיטתית, את רשימותיו והתכתבויותיו של בן - גוריון בסוגיית המשיחיות, תוך כדי פירושן מחדש בהקשר מחקרי עדכני של תאולוגיה פוליטית. הפולמוס שנערך בשנות החמישים ובראשית שנות השישים בנושא המשיחיות, היה אחד החשובים והעמוקים בהיסטוריה האינטלקטואלית הישראלית.
בן - גוריון בחר ללבן את הסוגיה עם סופרים, פילוסופים, היסטוריונים ואנשי מדע. אינטלקטואלים כמו גרשם שלום, מרטין בובר, יעקב טלמון, נתן רוטנשטרייך, עקיבא ארנסט סימון, ברוך קורצווייל ואחרים הזהירו מגלגולה של השפה המשיחית לשפה פוליטית. בן - גוריון השיב להם בסערה.
התוצאה היא שיח ציבורי מרתק שלא רבים נודעו כמותו מאז. אל הספר
נושא/נושאים: , מדינת ישראל, העת החדשה
תוכן הספר:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המרכז למורשת בן גוריון

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  ט  יא  יב  1