הדרוזים

הדרוזים

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ט - 1998
מילות מפתח: דרוזים; דרוזים בישראל
הספר דן בדרוזים במדינת ישראל בפרט ובמזרח התיכון בכלל, משלושה היבטים מרכזיים: אמונה וזהות דתית, משפחה ומעמד האישה, אוכלוסייה וארגון עדתי. אלה נבחנים על רקע הזיקה למסורת  מחד גיסא, ולתמורות המתחייבות מן התקופה המודרנית מאידך גיסא. כנספח מובא חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית שחל ברובו גם בישראל, בנוסחו הערבי ובתרגום ראשון לעברית, בתוספת הערות והארות. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
ב  1  2  3  5  6  7  8  9