ביו* תפילה דרוזי (ח'לוה) אולם התפילה ריק מכל רהיט, קישוט או צלם. הישיבה נעשית על שטיחים. בשעת ההתכנסות (סהיה) אין נערכים בשורות, והישיבה אינה מופנית לכיוון מסוים. הנשים יושבות בנפרד והסאיס (עורך הטקס) נמצא בתווך.