פלק יד הדרוזים בישראל — היבטים גאוגרפיים מאת ארנון סופר

פלק יד הדרוזים בישראל — היבטים גאוגרפיים מאת ארנון סופר מבוא . א . פרישה גאוגרפית של היישוב הדרוזי בישראל . ב . הישיבה בהרים ומחירה . ג . הדמוגרפיה של היישוב הדרוזי בישראל . ד . כלכלת היישוב הדרוזי בישראל . ה . סיכום : הכפר הדרוזי בישראל — בין מסורת למודרניזם . מבוא העדה הדרוזית ידועה בתור קבוצה חריגה בקבוצת המיעוטים של ישראל . זוהי עדה ששמרה על אופיה הדתי , החברתי , הגאוגרפי , וייתכן שגם האתני זה יותר מתשע מאות שנה . היות שהיו בני עדה נרדפת , התחזו הדרוזים מפעם בפעם במהלך ההיסטוריה למוסלמים סונים , ולעתים גם לנוצרים , אבל ברור שמדובר בעדה שדתה שונה מן האסלאם . בעניין מוצאה האתני של העדה חלוקות הדעות ; יש אומרים שמוצאה ערבי ו , יש אומרים שמוצאה מסביבות החרמון ; יש הסבורים שמוצאה פרסי או טורקי ; ואף הועלתה אפשרות שמוצאה אירופי . בשנת 1957 הכירה ממשלת ישראל בדרוזים בתור עדה נפרדת ועצמאית , וב 1962 אישרה הממשלה את חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים . הכרה זו סללה את הדרך להפרדה של העדה ולהדגשת ייחודה מיתר בני המיעוטים בישראל , לרבות רישום שונה בתעודות הזהות , ובעיקר — חובת השירות בצה"ל , על כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן