ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה עברית אוליפאנט . ל , ' "חיפה , " כתכלת p ^ a ישראל , 1885 , 1882 ( תרגם יאיר בורלא , ( ירושלים . 1976 איילון , ד' ופ' שנער , מלון ערבי-עכרי , ירושלים . 1960 אסף , מ , ' היחסים כין היהודים והערכים בארץ-ישראל , , 1860-1848 תל אביב . 1970 , הערבים תחת הצלבנים , הממלוכים והתורכים , ספר שני , תל אביב תש"א . אפשטיין , א , ' "הדרוזים בארץ ישראל , " ילקוט המזרח התיכון , המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל , חוב' , 33-32 ירושלים . 1939 בלנק , ח , ' "הדרוזים , בדיה ומציאות , " מולר , כרך יב , חוב' , 69-68 מרס-אפריל . 1954 , ד 7 , י 7 זים , ירושלים . 1958 , "דרוזים , " האנציקלופדיה העברית , יג , עמ' . 96 בן צבי , י , ' "היהודים בקרב הדרוזים בלבנון , " תרביץ , שנה ג , כרך ד ( תרצ"ב , ( עמ' , . 451-436 "חבל הדרוזים בישראל , " ארץ-ישראל , ספר ב , ירושלים תשי"ג , עמ' , . 209-203 ארץ-ישראל ויישובה כימי השלטון העותימאני , ירושלים תשט"ו . , שאר ישוב , ירושלים . 1968 בנימין מטודילה , מסעות בנימין , דפוס צילום , ירושלים תשכ"ה . בר , ג , ' ערכי' המזרח-התיכון , תל אביב תש"ך . הכרית החדש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן